JGJ Forum

Vi har lagt till länkar till sidan jgjforum och även justerat menyn för att tydligare erbjuda möjligheten för intresserade att delta i diskussionen och arbetet kring JGJ. Alla är välkomna att delta!

/JGJ-gruppen