JGJ.005-032

Vykort. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Daterat vykort från Rosendala station, pojkarna till höger namnges till Göte och Filip Löfgren.