JGJ.005-036

Vykort. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Rosendala station. I tåget ser man en av de stora godsfinkorna utan plattform samt postvagnen Cdo16 i sitt ursprungliga utseende innan ombyggnad.